Gas measurement technology - Kitagawa, Gastec, Senko detectors

KROLPOL is the exclusive representative in Poland of Japanese company KITAGAWA – manufacturer of detector tube system. This company was founded in 1947 and its measuring system using detector tubes has found worldwide recognition. A wide range of accessories ensures measurements in a variety of environments.

What makes the KITAGAWA system so special?

  • Versatility and ease of use – measuring a wide range of substances without the use of chemical reagents,
  • Convenience and safety of use – low weight of the pump and unbreakable tubes covered with an additional protective layer,
  • Fast and easy measurement – accurate measurement results after just a few minutes, comfortable to use vacuum pump,
  • Economy for a long time – very good prices for all system components.

The AP-20 pump has all the approvals required for use in the European Union. Thanks to the unique design of the pump, measurement is very comfortable (without the need for multiple suctions) and the pump itself is equipped with an integrated detector tube opener.

Portable Detection by Senko

KROLPOL is a representative of SENKO company based in South Korea, manufacturer of gas detection equipment. The SENKO offer includes LPG, LNG and H2 leak detectors. We provide technical support and service of SENKO meters on the territory of Poland. Check out our catalogue, which includes detailed specifications of the devices offered and a detailed description of accessories.

We are extremely excited to announce that the iGas personal carbon dioxide monitor is now available for purchase. The first units have shipped from Korea, and the device is in full production. The IGAS CO2 is a single gas detector that offers reliable and durable carbon dioxide detection in a compact and lightweight package.

 The iGAS CO2 uses a low power NDIR (non-dispersive infra-red) sensor to provide fast and accurate detection. Its low power consumption allows for battery life of over seven days (continuous) from a single charge. The iGAS is designed for the harshest industrial environments, with IP66 / 67 protection and provides industry-leading alarm timing, variable alarm levels and data logging. Communication is via USB charging cable using custom software.

 The SENKO SGT is a portable single-gas detector designed to detect ambient presence of: O2, CO, H2S, H2, SO2, CL2, NH3, NO2. When turned on, the SGT continuously monitors the ambient air for a specific gas. When a preset gas concentration limit is exceeded, the unit warns the user of potentially hazardous conditions with a visual, audible, and vibrating alarm.

 

mężczyzna mierzący gaz

 

Gastec wykrywacze rurkowe, ceny konkurencyjne, najlepsze w Polsce

Detekcja przenośna Senko

Firma KROLPOL jest przedstawicielem firmy SENKO z Korei Południowej, producenta urządzeń do detekcji gazów. Ofertę SENKO tworzą detektory nieszczelności LPG, LNG i H2. Zapewniamy wsparcie techniczne oraz obsługę serwisową mierników firmy SENKO na terenie Polski. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem, w którym znajduje się szczegółowa specyfikacja oferowanych urządzeń, oraz dokładny opis akcesoriów.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że osobisty monitor dwutlenku węgla iGas jest już dostępny w sprzedaży. Pierwsze urządzenia zostały wysłane z Korei, a urządzenie jest w pełnej produkcji. IGAS CO2 to detektor pojedynczego gazu, który oferuje niezawodne i trwałe wykrywanie dwutlenku węgla w kompaktowej i lekkiej obudowie.

iGAS CO2 wykorzystuje czujnik NDIR o niskiej mocy (niedyspersyjny czujnik podczerwieni), aby zapewnić szybkie i dokładne wykrywanie. Jego niski pobór mocy pozwala na żywotność baterii ponad siedem dni (ciągłe) od jednego ładowania. iGAS został zaprojektowany z myślą o najtrudniejszych przemysłowych warunkach pracy, ze stopniem ochrony IP66 / 67 i zapewnia wiodący w branży czas alarmu, zmienne poziomy alarmów i rejestrację danych. Komunikacja odbywa się za pomocą kabla USB do ładowania z wykorzystaniem oprogramowania na zamówienie.

SENKO SGT to przenośny detektor jedno gazowy przeznaczony do wykrywania w otoczeniu obecności: O2, CO, H2S, H2, SO2, CL2, NH3, NO2. Po włączeniu SGT stale monitoruje powietrze w otoczeniu w celu wykrycia określonego gazu. Po przekroczeniu ustawionej wartości granicznej stężenia gazu urządzenie ostrzega użytkownika o potencjalnie niebezpiecznych warunkach za pomocą alarmu wizualnego, dźwiękowego i wibracyjnego.