Czym powinny charakteryzować się dobre rurki wskaźnikowe?

Rurki wskaźnikowe umożliwiają dokonywanie pomiarów stężenia gazów i par, takich jak np. siarkowodór, chlorowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla czy 250 innych rodzajów gazów. Przekonaj się, czym powinny charakteryzować się dobre rurki wskaźnikowe.

Najważniejsze cechy rurek wskaźnikowych

Dobrej jakości rurki wskaźnikowe powinny przede wszystkim umożliwiać łatwe i sprawne dokonywanie pomiarów stężenia gazu. Do innych praktycznych cech zaliczamy ich niewielkie rozmiary oraz możliwość natychmiastowego pozyskania wyników. Ze względu na specyfikę zastosowania, muszą być również precyzyjnie i trafnie identyfikować niebezpieczne stężenia gazów czy oparów w badanym otoczeniu. Istotna jest też prosta kalibracja rurek wskaźnikowych.

Dostępne w ofercie naszej firmy rurki wskaźnikowe przy pomiarze różnych substancji nie wymagają używania zaawansowanych odczynników chemicznych. To wysokiej jakości produkty firmy KITAGAWA.

System rurek detektora gazu KITAGAWA

System rurek detektora gazu KITAGAWA to kompletny zestaw przeznaczony do pobierania próbek i analizy. Pozwala szybko i łatwo określać stężenia niebezpiecznych gazów i par. Składa się z pompy do pobierania próbek powietrza i precyzyjnych rurek detektora gazu.

Pompa KITAGAWA w sposób powtarzalny pobiera 100 ml powietrza próbki przez rurkę detekcyjną. Wszystkie rurki detekcyjne są kalibrowane na pojedynczy skok pompy — nie ma potrzeby stosowania wielu objętości lub liczników uderzeń. Każda z nich zawiera odczynniki o wysokiej czystości, które absorbują i reagują z mierzonym gazem docelowym lub oparami. Powstaje barwienie kolorymetryczne, którego długość jest proporcjonalna do stężenia. W przypadku większości probówek stężenie jest odczytywane bezpośrednio ze skali pomiarowej na każdej probówce.