Czym różni się detektor gazu od miernika gazu?

Zbyt wysokie stężenie niektórych gazów w powietrzu może stanowić duże niebezpieczeństwo. Mowa tu zarówno o wybuchach, jak i zwiększonym ryzyku zapłonu oraz potencjalnym zatruciu organizmu pracowników. Z tego powodu w trakcie pracy z gazami wykorzystuje się specjalne mierniki i detektory. Czym różnią się od siebie takie urządzenia?

Czym jest detektor gazu?

Szukając urządzeń pozwalających na kontrolowanie stężenia szkodliwych gazów, można natknąć się na określenia miernika i detektora stosowane zamiennie. W rzeczywistości urządzenia tego typu delikatnie się od siebie różnią. Detektor gazu ma za zadanie wykrywać obecność konkretnej substancji. Najczęściej wykorzystuje się go do sprawdzania, czy w obrębie instalacji nie doszło do wycieków.

Większość detektorów wyposaża się w wyświetlacz, który informuje o obecności gazu w powietrzu. Czułość urządzenia można także regulować. Wiele sprzętów tego typu ma wbudowane alarmy dźwiękowe i świetlne, które włączają się po przekroczeniu zadanego zakresu.

 

Czym jest miernik gazu?

Miernik gazu działa dość podobnie, ale pozwala on również na precyzyjne określanie stężenia konkretnej substancji w powietrzu. Oznacza to, że takie urządzenie nie tylko wykrywa obecność gazu, lecz także może informować o jego ilości. To rozwiązanie stosowane zarówno przy pracy w zakładach przemysłowych, jak i w trakcie napraw instalacji przesyłających gaz oraz podczas przeprowadzania różnego rodzaju reakcji wymagających dokładnych pomiarów.

Oferujemy zarówno detektory, jak i mierniki gazów. Takie urządzenia obecnie wyposaża się w nowoczesne technologie, które pozwalają na wykrywanie stężenia nawet kilku substancji jednocześnie. To sprzęty przenośne, umożliwiające stosowanie w dowolnym punkcie na terenie zakładu przemysłowego, a także podczas napraw i prac montażowych w terenie. Wszystkie urządzenia mają odpowiednie certyfikaty i legalizacje. Wybór odpowiedniego powinien zależeć od tego, czy użytkownik musi znać dokładne stężenie gazów, czy wystarczy mu jedynie informacja o ich obecności w powietrzu.