Gdzie ma zastosowanie stacjonarna komora dymowa?

Komora dymowa służy do sprawdzania odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Podczas testów weryfikowana jest orientacja oraz umiejętność sprawnego przemieszczania się w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik wyposażony w aparat oddechowy musi pokonać różne przeszkody, przy czym narażony jest na szereg czynników, takich jak podwyższone temperatury, hałas i efekty świetlne. Oczywiście wszystko to odbywa się w kontrolowanych warunkach, a nad bezpieczeństwem uczestników testów czuwają osoby, obserwujące strażaka z pomieszczenia sterowni, gdzie znajduje się monitor połączony z kamerami. Oprócz tego każda komora posiada szereg innych zabezpieczeń, takich jak np. sygnalizacja stanu awaryjnego.

Do jakich celów wykorzystywana jest komora dymowa?

Jak już zostało wspomniane, komora dymowa wykorzystywana jest przede wszystkim przez strażaków, którzy przygotowywani są do uczestniczenia w akcjach ratunkowych. Jest to urządzenie szkolno-treningowe stacjonarne, które służy do przeprowadzania różnorodnych testów. Wyposażone jest w szereg ścieżek i przeszkód, sprzęt symulacyjny, pulpity sterujące oraz dodatkowy osprzęt zapewniający bezpieczny trening.

Odbywający się w komorze dymowej test polega na próbie wysiłkowej, która odbywa się zawsze w hełmie, rękawicach, specjalnym ubraniu i obuwiu dla zachowania możliwie jak najwyższego poziomu realizmu. Tego typu treningi i szkolenia mają na celu skuteczne przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzania akcji ratunkowych w przypadku zagrożenia życia ludzi i mienia. Warunkiem zaliczenia takiej ścieżki treningowej jest jej pokonanie za pierwszym razem przy użyciu jednego aparatu powietrznego.

W naszej ofercie dostępne są komory dymowe stacjonarne firmy MAW GmBH, czołowego producenta urządzeń szkolno-treningowych dla strażaków. Gwarantują one bezpieczne warunki treningowe, odpowiadające realnej sytuacji pożaru. Elementy wyposażenia komór dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.