Ile czasu potrzeba, aby postawić zaporę ochronną Beaver?

Czas budowy zależy od wielu czynników. Czynnikami decydującymi są typ zapory Beaver, średnica rękawów, długość zapory, liczba dyspozycyjnych ludzi, teren, pora dnia, jak również pojemność wodna źródła wodnego. Nam – tak samo zresztą jak i innym oferentom systemu – trudno jest podawać czas ryczałtowy. Doświadczenie pokazało, że system ochronny Beaver w zależności od okoliczności budowany jest ok. 30 do 40 razy szybciej niż porównywalny system ochronny z workami z piaskiem. Podczas niepogody i powodzi w sierpniu 2005 r. w mieście Lucerna 8 mężczyzn zbudowało w ciągu 1,5 godziny 320-metrową zaporę Beaver typu M50!!!

 

Czy system ochronny Beaver jest szczelny?

Nie. Żaden mobilny, doraźny środek ochrony przed niepogodą i powodzią nie jest w 100% szczelny. Dopuszczone przepisami międzynarodowymi stężenie przecieku wynosi 2-3 litry na minutę i metr bieżący. W normalnych warunkach stężenie przecieku zapory Beaver jest znacznie poniżej tej wartości. A poza tym: Stężenie przecieku worka z piaskiem jest znacznie wyższe niż akceptowane 2-3 litry na metr i minutę

 

Czy zapora Beaver może się wywrócić lub ześlizgnąć?

Zapory Beaver mają szeroką powierzchnię podstawy i oferują ekstremalnie wysoką stabilność. Według naszych doświadczeń z pierwszych zastosowań w częściowo ekstremalnych warunkach oraz według przeprowadzonych badań wysoki stopień bezpieczeństwa jest zapewniony, gdy zapora jest zamontowana i stosowana poprawnie i nie wykracza poza znane nam możliwości wykorzystania. Na stabilność zapory ochronnej wpływ mają podłoże, kąt uderzenia oraz prędkość uderzenia wody, nachylenie boczne i wzdłużne oraz poprawność montażu. W każdym wypadku radzimy uwzględnić wolną burtę oraz rezerwową wysokość piętrzenia.

Ześlizgnięcia w pewnych okolicznościach nie da się wykluczyć. Przy wysokim spadku poprzecznym (spadek boczny) na długości kilku metrów zapora ochronna może się ześlizgnąć. Ryzyko poślizgu może dodatkowo być wyższe na długich źdźbłach trawy i zboża oraz na luźnym żwirze. Ryzyko poślizgu nie jest wykluczone na śniegu i lodzie. W razie wątpliwości worki z piaskiem postawione przy zaporze od strony lądu zmniejszą ryzyko poślizgu. Metoda ta jest zalecana również wtedy, gdy jako środek doraźny nałożony został trzeci rękaw. Czy możliwe są zmiany kierunku? Zmian kierunku można dokonać w każdym miejscu w obu kierunkach, i to bez użycia elementów specjalistycznych. Ta niemal nieograniczona możliwość przystosowania w terenie jest jedyna w swoim rodzaju.

 

Czy zapory Beaver mogą być podwyższane?

Tak. Dzięki nałożeniu trzeciego rękawa (elementy pojedyncze) wysokość piętrzenia może zostać podwyższona w przypadku wszystkich typów o około 60%. Podwyższanie zapory jest środkiem doraźnym, który w pewnych okolicznościach może być bardzo cenny. Należy jednak uwzględnić przy tym fakt, że zmniejszeniu ulegną przez to stateczność i ochrona przed poślizgiem. Kalkulowana wysokość piętrzenia NIE powinna przekraczać wysokości piętrzenia elementu podwójnego. Trzeci rękaw (element pojedynczy) może zostać nałożony jako bardzo przydatny środek w przypadku przepełnienia elementu podwójnego. Dlaczego właściwie dwa rękawy leżące obok siebie równolegle? W wyniku ciśnienia wody lub samego spadku poprzecznego pojedynczy rękaw mógłby się stoczyć. W przypadku dwóch wzajemnie połączonych rękawów jest to mało prawdopodobne. Dwa rękawy dają większą pewność niż system jednokomorowy. Ze względu na szczelność niepotrzebne są dwa rękawy.

 

Jak składować rękawy Beaver?

Czyste i suche wewnątrz i na zewnątrz, gotowe do użytku (wszystkie zamki zamontowane i zasunięte). W suchym magazynie o temperaturze między minus 30° a plus 70°C. Wysokość pojedynczych stosów nie może być większa niż ok. 120 do 150 cm (powód: obciążenie miejsc zgięć masą własną). Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w naszej instrukcji „Pielęgnacja, konserwacja i magazynowanie”.

 

Czy rękaw przeciwpowodziowy daje 100-procentowe bezpieczeństwo?

Nie. Żaden mobilny, doraźny środek ochrony przed niepogodą oraz powodzią nie daje 100-procentowego bezpieczeństwa.