Jak często należy kontrolować stan detektorów gazu?

Gaz potrafi być poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Z tego powodu w miejscach, w których znajdują się instalacje gazowe, konieczne jest zastosowanie specjalnych detektorów. Aby jednak działały one prawidłowo, muszą być regularnie kontrolowane przez specjalistów. Na czym polegają takie prace i jak często należy przeprowadzać kalibrację detektorów gazu?

Na czym polega kontrola stanu detektora gazu?

Detektory gazu powinny działać precyzyjnie, by możliwe było określenie rzeczywistego stężenia niebezpiecznych substancji w powietrzu. Z tego powodu tak ważne jest przeprowadzanie regularnej kalibracji. Polega to na porównaniu wskazań detektora w stosunku do gazu wzorcowego. Kalibracja daje pewność, że urządzenie działa w odpowiedni sposób.

Kalibracja nie może być jednak przeprowadzana w dowolny sposób. Wymaga ona zastosowania atestowanych gazów pochodzących od producentów z Polski lub innych krajów Europejskich.

Oprócz kalibracji konieczne jest też regularne przeprowadzanie serwisu detektorów gazu. Gdy dojdzie do uszkodzenia danego elementu, urządzenie przestanie działać w odpowiedni sposób. Takie prace warto powierzyć specjalistom. Prawidłowe działanie detektorów gazu wpływa bowiem bezpośrednio na bezpieczeństwo osób przebywających w bliskiej odległości od instalacji gazowych.

Jak często należy przeprowadzać kalibrację stanu detektorów gazu?

Kalibracja detektorów gazu musi być przeprowadzana regularnie. Zaleca się wykonywanie jej raz na 6-36 miesięcy. Wszystko zależy m.in. od wieku urządzenia czy warunków pracy. Jeśli sprzęt został zatruty mieszanką gazów o wysokim stężeniu, kalibracja może być potrzebna znacznie wcześniej. Ma to miejsce np. wtedy, gdy przegląd lub prace serwisowe wykonano w niewłaściwy sposób.

Po wykonaniu kalibracji detektora gazu przez specjalistę konieczne jest wystawienie zaświadczenia. Potwierdza ono, że wskazania detektora są poprawne aż do następnej kontroli, której data powinna być umieszczona w dokumencie. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku urządzeń wykorzystywanych w miejscach pracy.