Jakie są najniebezpieczniejsze skutki powodzi?

Powodzie to jedno z najbardziej destrukcyjnych zjawisk atmosferycznych, które mają ogromny wpływ na życie ludzi i stan środowiska naturalnego. W Polsce, gdzie występuje rozbudowana sieć rzek oraz tereny nizinne podtopienia są częstym zjawiskiem.

Jednym z najbardziej oczywistych zagrożeń związanych z powodziami jest ryzyko utraty zdrowia lub życia. Prąd wód powodziowych potrafi być bardzo silny, przez co może unosić przedmioty oraz pojazdy, a nawet niszczyć konstrukcje budynków. Osoby, które znajdują się na terenach zagrożonych powodzią, są narażone na utonięcie.

Ponadto powodzie mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem wody i możliwością powstania chorób. W wyniku zalania terenów dochodzi do mieszania się wód opadowych z wodami gruntowymi oraz zawartością miejskich kanalizacji. Może to prowadzić do zatrucia wody pitnej i roznoszenia chorób zakaźnych, takich jak cholera czy dyzenteria.

Zniszczenia infrastruktury i budynków

Powodzie powodują ogromne zniszczenia w infrastrukturze miejskiej i przyrodniczej. Woda niszczy drogi, mosty, linie kolejowe, a także sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Uszkodzeniu ulegają również budynki mieszkalne, publiczne oraz przemysłowe, co prowadzi do gigantycznych strat finansowych dla mieszkańców oraz lokalnych władz.

W niektórych przypadkach powódź może spowodować również destabilizację konstrukcji budowlanych, a nawet ich zawalenie się. To oznacza, że ludzie mogą tracić nie tylko dobytek materialny, ale także dach nad głową. Ponadto zniszczenia infrastruktury utrudniają dostęp do służb ratowniczych i medycznych, co może dodatkowo wpłynąć na zdrowie i życie poszkodowanych osób. 

Właśnie dlatego w miejscach szczególnie narażonych na podtopienia stosuje się zapory przeciwpowodziowe. System ochrony przeciwpowodziowej Beaver® to modułowy system barier, który opiera się na konstrukcji stalowych słupkach oraz specjalnie zaprojektowanych płytach aluminiowych lub PCV. Jest to nieprzepuszczalna bariera, która skutecznie chroni przed zalaniem terenów narażonych na powódź.