Jakie testy i ćwiczenia należy przejść w komorze dymowej?

Komora dymowa to urządzenie szkolno-treningowe, które umożliwia przeprowadzenie testów składających się z próby wysiłkowej i ścieżki treningowej. W warunkach zbliżonych do rzeczywistości można sprawdzić odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne i przeprowadzane są próby wysiłkowe.

 

Treningi i szkolenia w komorze dymowej

Podczas prób wysiłkowych w komorze gazowej strażak wyposażony jest w hełm, ubranie specjalne, rękawice specjalne i umowie specjalne (ewentualnie sportowe). Przez cały czas ma też aparat powietrzny na plecach. Próby wysiłkowe, podczas których dokonywane są pomiary, składają się z następujących elementów:

  • ergometr taśmowy – przebiegnięcie zadanego dystansu zgodnie z określoną prędkością dopasowaną do wieku,
  • ergometr rowerowy – wykonywanie obciążenia w pozycji siedzącej,
  • młot podciągowy – podciąganie i opuszczanie ciężaru w określonym czasie (nie dotyczy kobiet),
  • drabina bez końca – wchodzenie po drabinie w określonym tempie.

Tego typu testy i ćwiczenia to bardzo ważna część działań, których celem jest skuteczne przygotowanie strażaków do przeprowadzania akcji ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia ludzi i mienia. Wszystkie próby przeprowadzane są w bezpiecznych i profesjonalnych warunkach treningowych. Wszystkie elementy wyposażenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb. Warunkiem zaliczenia próby wysiłkowej jest prawidłowe, zgodne z normami wykonanie wszystkich jej elementów.

 

Komory dymowe w ofercie naszej firmy

Nasza firma zapewnia stacjonarne i kontenerowe komory dymowe dla straży pożarnej firmy MAW GmbH. To niemiecki producent, który od lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń szkolno-treningowych, zapewniając przy tym wysoką jakość i indywidualne podejście do klientów. Jest to profesjonalny sprzęt treningowy zapewniający bezpieczne warunki do przeprowadzania prób wysiłkowych, uwzględniające kompleksowe sprawdzenie umiejętności i wydolności strażaków. Oprócz tego testy w takich komorach przechodzą również ratownicy innych jednostek ochrony przeciwpożarowej pracujący na sprzęcie ochrony układu oddechowego.