Jakie wymagania muszą spełniać czujniki gazu?

Czujniki gazu to bardzo ważny element wyposażenia zabezpieczającego zarówno w przedsiębiorstwach, jak i domach i mieszkaniach prywatnych. Ich zadaniem jest natychmiastowe wykrywanie zagrożenia. Aby jednak móc polegać na czujniku gazu, trzeba mieć całkowitą pewność co do jego skuteczności i niezawodności działania. Wybierając czujnik gazu, należy więc zwrócić uwagę nie tylko na jakość samego produktu czy jego producenta, ale również na oznaczenia oraz niezbędne certyfikaty.

Jak wybrać niezawodny czujnik gazu?

W Polsce obowiązuje wiele przepisów, które wskazują na parametry techniczne, jakimi powinny wyróżniać się urządzenia takie jak detektory gazu. Do najważniejszych zaliczamy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Oprócz tego takie urządzenie powinno być zgodne z wymogami wyznaczonymi przez instrukcje branżowe. W przypadku urządzeń przeznaczonych do zastosowania domowego zastosowanie znajduje też norma EN50291 – 1:2010 opracowana przez organy Unii Europejskiej.

Wśród oznaczeń umieszczanych na produktach na szczególną uwagę zasługuje certyfikat CE, który potwierdza zgodność deklaracji producenta z obowiązującymi normami i przepisami. Znak umieszczony na opakowaniu oznacza, że detektor spełnia wymagania dyrektyw unijnych odnośnie bezpieczeństwa stosowania, ochrony zdrowia i środowiska.

Każdy detektor gazu powinien być również obowiązkowo wyposażony w sygnalizację, zarówno dźwiękową, jak i świetlną, która uaktywnia się w momencie przekroczenia przez substancję bezpiecznej wartości.

Nasza firma oferuje najwyższej jakości sprzęt do detekcji gazu, który wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale i niezawodnością działania. Wszystkie zapewniane produkty tworzone są w oparciu o obowiązujące normy. Oddajemy w ręce klientów urządzenia, które są odpowiednio skalibrowane. W naszej ofercie znaleźć można detektory przenośne i stacjonarne, a także systemu pomiaru. Wyposażone są w systemy akustycznej i optycznej sygnalizacji zagrożenia. Często mogą być używane do sterowania zewnętrznymi urządzeniami ochronnymi.