Kiedy należy przeprowadzić kalibrację detektora gazu?

Aby kontrolować stężenie substancji takich jak gaz ziemny, płynny czy tlenek węgla w powietrzu niezbędne jest zastosowanie detektora gazu. Urządzenia mogą pracować w ekstremalnych warunkach przez wiele godzin. Jednak z uwagi na czynniki, na które są narażone, konieczne jest regularne wykonywanie przeglądów technicznych. Oprócz tego na skuteczność działania detektorów gazu wpływa również kalibracja urządzenia. Na czym polega, jak często ją przeprowadzać i dlaczego jest ważna?

 

Na czym polega kalibracja detektora gazu i jak często ją przeprowadzać? 

Z uwagi na to, jak ważną funkcję pełnią detektory gazu, niezbędne jest zapewnienie im pełnej sprawności. Regularny serwis detektorów gazu jest bardzo ważny. Oprócz tego należy również pamiętać o tym, że urządzenia muszą być regularnie poddawane kalibracji. Proces polega na przeprowadzeniu czynności, które porównują wskazania detektora w stosunku do gazu wzorcowego. Dzięki przeprowadzeniu kalibracji użytkownik może mieć pewność, że detektor działa poprawnie. Zgodnie z przepisami Klient po wykonaniu usługi otrzymuje zaświadczenie.

Warto również wspomnieć, że do kalibracji mogą być wykorzystane wyłącznie atestowane gazy producentów krajowych albo mieszaniny kalibracyjne z Europy. Częstotliwość przeprowadzania kalibracji detektorów gazu jest uzależniona od rodzaju urządzenia. W zależności od rodzaju detektora należy ją wykonywać raz na 6-36 miesięcy. Co więcej, jest konieczna również w sytuacji, w której urządzenie zostało zatrute mieszanką gazów o wysokim stężeniu. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonego przeglądu detektora.

 

Dlaczego należy przeprowadzać kalibrację detektorów gazu? 

Używanie detektorów gazu wpływa przede wszystkim na bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, że czujniki pomiarowe, w które są wyposażone, z czasem tracą swoje właściwości, rozregulowując się. W praktyce oznacza to, że może dojść do niepoprawnych odczytów, w związku z czym urządzenie może pokazywać zawyżoną albo zaniżoną wartość niebezpiecznego gazu. Dzięki kalibracji można wykryć ewentualne nieprawidłowości w pracy urządzenia.