Poznaj zalety i zastosowanie UgnCleanPellets

Długotrwała ekspozycja na nieprzyjemny zapach może być szkodliwa. Powoduje rozdrażnienie, obniża samopoczucie, a niekiedy nawet niekorzystnie wpływa na zdrowie. Przyczynia się do bólu głowy oraz wywołuje duszności, mdłości i podrażnienia błon śluzowych. W każdym takim przypadku konieczna jest więc szybka reakcja, dzięki której możliwe będzie usunięcie odoru i oczyszczenie powietrza. Przy neutralizowaniu takich nieprzyjemnych zapachów zastosowanie znajduje UgnCleanPellets. To rodzaj reaktywnego materiału filtrującego, który wykorzystuje się do oczyszczania powietrza wywiewanego np. ze ścieków i zakładów przemysłowych. Poza tym stosuje się go przy usuwaniu lotnych związków węgla organicznego z powietrza wywiewanego.

Czym charakteryzuje się UgnCleanPellets?

UgnCleanPellets to granulat na bazie celulozy z dodatkiem minerałów, którego właściwości w zakresie neutralizacji odorów przewyższają skutecznością węgiel aktywny. Wyróżnia go doskonały stopień oczyszczania, ale i długa żywotność. Dzięki temu nieprzyjemne zapachy przez długi czas są trwale eliminowane z powietrza. Poza tym systemy oczyszczania powietrza oparte na działaniu UgnCleansPellets są wydajne oraz zapewniają korzyści ekonomiczne. Gwarantują niskie koszty eksploatacji przy jednocześnie najwyższej jakości neutralizacji.

Rodzaje UgnCleanPellets

Na rynku znaleźć można podstawowy UgnCleanPellets oraz produkty w udoskonalonej wersji o jeszcze wyższej skuteczności w degradacji zanieczyszczeń i substancji zapachowych, takie jak:

  • UgnCleanPellets s 0.1 – materiał biologicznie-chemicznie reaktywny, zawierający 10% hydratu tlenku żelaza, skuteczny przy separacji związków siarki,
  • UgnCleanPellets c 3.5 – biologicznie i chemicznie reagujący materiał o 35% zawartości węgla aktywnego, niezawodny przy separacji związków organicznych i merkaptanów,
  • UgnCleanPellets s 3.5 – materiał reagujący biologicznie i chemicznie służący do separacji związków o dużej i bardzo dużej zawartości siarki,
  • UgnCleanTubes s 3.5 – udoskonalona wersja UgnCleanPellets o większej powierzchni reaktywnej, szybszym działaniu, lepszych właściwościach przepływowych, a jednocześnie zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię.