W jaki sposób można zapobiec powodzi?

Zniszczenia, jakie potrafią wyrządzić powodzie, są nie tylko kosztowne, ale również niebezpieczne dla ludzkiego życia i zdrowia. Dlatego ochrona przeciwpowodziowa jest kluczowym elementem zarządzania obszarami zagrożonymi tego rodzaju klęskami. Jednym ze skutecznych rozwiązań w tym zakresie są zapory przeciwpowodziowe, takie jak system Beaver®. 

System Beaver® - innowacyjna ochrona przed powodzią.

System Beaver®, którego użyteczność oparto na wykorzystaniu węży z tworzywa sztucznego, stanowi znakomite narzędzie w walce z zalaniem. System ten położony jest równolegle, co pozwala na skuteczne powstrzymywanie wód spływających z obszarów zagrożonych. Pompowane elementy konstrukcji umożliwiają szybkie ustawienie zapory we właściwym miejscu.

Ważnym elementem funkcjonowania systemu Beaver® jest napełnianie poszczególnych części wodą, co umożliwia ustanowienie odpowiedniej bariery przeciwpowodziowej. Źródłem wody może być zarówno pobliski zbiornik wodny, jak i hydrant, jeśli sytuacja tego wymaga. W ten sposób istnieje możliwość dopasowania wysokości i długości zapory do indywidualnych warunków topograficznych danego obszaru.

Łączenie elementów zapów - system manszetowy

Równie istotnym aspektem działania systemu Beaver® jest możliwość łączenia poszczególnych elementów za pomocą systemu manszetowego. Dzięki temu można tworzyć zapory przeciwpowodziowe o dowolnej długości, co znacznie ułatwia adaptację rozwiązania do różnorodnych warunków terenowych oraz sytuacji hydrometeorologicznych.

Zwiększenie wysokości spiętrzanej — trzecia zapora

W sytuacji zagrożenia powodziowego o szczególnie dużym natężeniu konstrukcja systemu Beaver® pozwala na umieszczenie trzeciej zapory na dwóch wcześniej napełnionych. Tym samym uzyskujemy dodatkową wysokość spiętrzenia. Rozwiązanie to sprawia, że nawet w przypadku ekstremalnych opadów, zapora może skutecznie powstrzymywać wodę przed przekroczeniem granic narażonych na zalanie terenów.